Arbetsliv

.

JF tillhandahåller flertalet möjligheter för sina medlemmar att komma i kontakt med arbetslivet.
.
Näringslivsutskottet ansvarar för kontakten med näringslivet och ordnar events, praktikplatser och viss sponsring.
Programutskottet ordnar föreläsningar och evenemang med aktuella teman och föreläsare.
JiA-dagarna är JF:s arbetsmarknadsdagar som äger rum i oktober varje år.
International Week (INW) is a four-day event organized by the International Committee, Internationella utskottet.
Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM) är en rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol.
.