Beslut av Fullmäktige HT19

Juridiska Föreningens fullmäktige har under hösten tagit följande större beslut som styrelsen anser kan vara av särskilt intresse för medlemmarna. Samtliga fullmäktiges protokoll går att läsa i sin helhet på JF.se. Har du frågor kring någon av besluten går det bra att komma förbi expeditionen eller maila styrelsen@jf.se
.
.
  • Fullmäktige har godkänt en stadgeändring i andra läsningen som innebär att från och med verksamhetsåret 2020/2021 så kommer Idrottsutskottet och Tandemutskottet slås ihop till ett utskott bestående av tre tjänstemän.
  • Fullmäktige har beslutat att JF ska gå med i SESUS som är en riksorganisation för ideella föreningar som riktar sig till ungdomar. Genom att gå med i SESUS kommer JF få statligt ekonomiskt bidrag baserat på antalet medlemmar samt möjlighet att söka bidrag för specifika projekt.
  • Från och med den 13 januari kommer en städfirma städa JF:s lokaler varje vecka. Bakgrunden är att med de nya lokalerna har det blivit en för stor uppgift att städa för utskotten. Städningen kommer ske under måndagar mellan 8-12 vilket kan innebära vissa hinder från att vistas i lokalerna under dessa tider men målet är att städningen ska hålla lokalerna rena och fina så länge som möjligt.