Beslut av styrelsen avseende äskande ur potten ”Tjänstemän övriga kostnader”