Beslut av styrelsen avseende äskande ur Verksamhetspotten