Beslut av styrelsen avseende äskande ur verksamhetspotten