Biträdande jurist, sommarnotarier och uppsatspraktikanter till DLA Nordic!