Britta Sjöstedt tilldelas Juridiska Föreningens pedagogiska pris 2022

Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2022

Britta undervisar på ett antal kurser och terminer men nomineringen belyser särskilt hennes insatser på Folkrätten på termin 6. Kursen är känd för att vara en av de mer intensiva på programmet och är en utmaning för studenterna då folkrätten är annorlunda från vad man tidigare läst. För hälften av programmets studenter hamnar kursen dessutom direkt efter ett flertal straffrättstentor och det kan kännas överväldigande att direkt ta sig an så mycket ny information. Britta ser dock till att denna övergång blir så smidig som möjligt och med hennes lugn, pedagogiska upplägg samt entusiasm för ämnet upplevdes kursen omedelbart som mer överskådlig och rolig.

Britta är en mycket tydlig föreläsare. Hon gör kursen mer lättförståelig genom att knyta an de teoretiska begreppen och principerna inom ämnet till aktuella eller välkända händelser i historien. Hon jobbar sig igenom kursens innehåll i lagom takt och visar ödmjukhet inför studenternas åsikter samt anpassar sig gärna efter dessa. Hon bemöter även frågor med en stor vilja att hjälpa till och får aldrig någon student att känna att de ställt en för enkel fråga. Slutligen så visade Britta att hon förstod de svårigheter och utmaningar som återgången till digital undervisning medförde vilket var väldigt betryggande för studenterna.

Allt som allt uppvisar Britta alla kvaliteter som studenterna uppskattar och hon beskrivs som en idealisk föreläsare. Det är därför en stor ära att tilldela Britta Sjöstedt Juridiska Föreningens pedagogiska pris 2022.

 

Högaktningsfullt,

Emmy Svensson                                                                                Rebecca Lindblad
Ordförande, Juridiska Föreningen
                                                 Vice ordförande, Juridiska Föreningen