Dokument

Här finner du dokument med anknytning till JF:s fullmäktige. Det kan exempelvis röra sig om policys, riktlinjer och dylikt. Saknar du något är det bara att kontakta ordföranden via ordf@jf.se.
..
.
.