(Svenska) Beslut av styrelsen avseende äskande ur Verksamhetspotten