(Svenska) JURIDISKA FÖRENINGENS PRIS FÖR SÄRSKILT UTMÄRKANDE INSATSER GENTEMOT STUDENTERNA 2020