Lysning av posten Vice JiA general

Posten som vice JiA general har till följd av avhopp blivit vakant. Posten kommer att tillsättas genom val förrättat av Juridiska föreningens styrelse enligt beslut av föreningens fullmäktige 20140506. Valet kommer att förrättas på styrelsemötet torsdagen den 15 maj kl 17.00 uppe på JF. De medlemmar som är intresserade av att kandidera till denna post ska senast den 14 maj inkomma med en skriftlig motivering till JF:s ordförande, ordf@jf.se. Intervju hålls vid behov. Resultatet av valet kommer att anslås fredagen den 16 maj på JF:s anslagstavlor.

Leave a comment