(Svenska) Nyutexaminerade jurister till Hannes Snellman!