(Svenska) RosholmDell söker en jurist till Kalmarkontoret