(Svenska) Svalner söker uppsatspraktikanter och nyexaminerade jurister