Valberedningens nomineringar Presidium och styrelse 2015/2016