Valberedningens nomineringar Presidium och styrelse 2015/2016

Följande personer har Juridiska föreningens valberedning valt att nominera för att väljas på valfullmäktige den 28 april 2015 kl. 17 på JF.

Eventuell motkandidatur skickas till valberedningen@jf.se och ska vara dem tillhanda senast torsdag 23/4. 

Frågor? Maila ordf@jf.se eller ring 046-18 88 12.

Nomineringar – presidie och styrelse 15-16

Leave a comment