Valberedningens nomineringar tjänstemannakår 2015/2016

Följande personer har Juridiska föreningens valberedning valt att nominera för att väljas på valfullmäktige den 11 maj respektive 13 maj 2015 kl. 17 på JF.

Eventuell motkandidatur skickas till valberedningen@jf.se och ska vara dem tillhanda senast torsdag 7/5. 

Frågor? Maila ordf@jf.se eller ring 046-18 88 12.

nominering 11 13 maj 2015

Leave a comment