Hamilton söker biträdande jurist till verksamhetsgruppen Kapitalmarknad!

Vill du bli en av oss?
Hamilton tillhör de ledande affärsjuridiska advokatfirmorna i Sverige och befinner sig i en spännande och expansiv fas. Samtliga verksamhetsgrupper hos Hamilton är högt ran­ka­de av de le­dan­de in­ter­na­tio­nel­la ran­kingin­sti­tu­ten. I de in­di­vi­du­el­la ran­king­ar­na är 21 av vå­ra 25 part­ners ran­ka­de, vil­ket är det pro­por­tio­nellt sett högs­ta an­ta­let ran­ka­de in­di­vi­der på den svens­ka mark­na­den. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster och behöver förstärka teamet med ytterligare en biträdande jurist, gärna med start så snart som möjligt.

Hamiltons verksamhetsgrupp Kapitalmarknad har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att struk­tu­re­ra och ge­nom­fö­ra al­la ty­per av ka­pi­tal­mark­nads­trans­ak­tio­ner och of­fent­li­ga upp­köp­ser­bju­dan­den. Hamilton an­li­tas av emit­ten­ter, investmentbanker, bud­gi­va­re, mål­bo­lag, en­skil­da ak­tieä­ga­re, risk­ka­pi­tal­fö­re­tag och and­ra ka­pi­tal­mark­nadsaktörer för råd­giv­ning i stra­te­gis­ka och struk­tu­rel­la frå­gor, alltid med ett lös­nings­o­ri­en­te­rat per­spek­tiv.

Din profil
Vi söker dig som är nyutexaminerad, med svensk juristexamen med mycket goda studieresultat, eller dig som har upp till tre års erfarenhet av arbete från affärsjuridisk advokatbyrå eller motsvarande. Det är meriterande om du har studerat utomlands, har en dubbelexamen och/eller arbetat extra vid sidan av studierna.

Vi söker dig som delar Hamiltons vision, värderingar och som vill ingå i ett sammansvetsat team med höga ambitioner. För att bli framgångsrik hos oss ser vi att du har ett genuint intresse för affärsjuridik och av konsultrollen som bland annat innebär att skapa största möjliga affärsnytta för våra klienter. Vidare har du ett stort intresse för näringslivet och affärer. Du har en stark drivkraft och vilja att utvecklas och lära av dina kollegor, samtidigt som du vill dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Du känner stort ansvar för dina och teamets arbetsuppgifter, arbetar dedikerat och har en god initiativförmåga. Du är noggrann, har en hög analytisk förmåga och siktar alltid på att leverera resultat av högsta kvalitet. Du trivs i att arbeta i en högpresterande, dynamisk miljö med tidvis högt tempo utan att för den sakens skull göra avkall på kvalitet. Vidare kan du obehindrat uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Vad vi erbjuder
Hamilton tillhör de ledande affärsjuridiska firmorna i Sverige. Hos oss får du tillgång till ledande, branschkunniga specialister och ett omfattande kontaktnät som ger dig rätt förutsättningar att lyckas inom affärsjuridik. Vi arbetar med spännande och komplexa uppdrag som innebär dagliga utmaningar där du ges möjlighet att bygga din kompetens, och lä­ra kän­na allt­i­från le­dan­de in­ter­na­tio­nel­la och svens­ka fö­re­tag och fi­nan­si­el­la in­sti­tu­tio­ner till topp­skik­tet av in­ter­na­tio­nel­la och svens­ka ad­vo­kat­fir­mor. Du kommer även ingå i Hamilton Excellence, firmans karriär- och kompetensutvecklingsprogram, samt ett mentorskap som ger dig goda förutsättningar för en professionell karriärutveckling. Sammantaget bidrar det till en kunskapsintensiv, utmanande och inspirerande arbetsplats. Om du siktar högt så har du alla möjligheter att lyckas hos oss.

Ansökan          
Ansök genom att bifoga CV, personligt brev, betyg och relevanta arbetsintyg. Urval och intervjuer sker löpande, registrera därför din ansökan så snart som möjligt på: http://www.hamilton.se/Karriar/Lediga-tjanster/.

För mer information är du välkommen att kontakta vår HR Generalist, Signe Jansdotter, på telefon 08-407 24 52 alternativt signe.jansdotter@hamilton.se.