Historia

Juridiska Föreningen grundades redan år 1884. Vid grundandet var JF enbart en social sammanslutning. Även om dess verksamhetsområde med åren förändrats och utökats finns fortfarande en bred social verksamhet kvar. I och med avvecklandet av den samlade Lunds studentkår 1996 kom JF till att utgöra en av de nya fakultetskårer som ersatte den gamla kåren.
..
.
.