III. Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Juridiska föreningen (2017-12-12), telenr 190718