Juridiska Föreningen deltar i Klimatuppropet

Skriv under på och läs mer på https://klimatuppropetlund.se/

Det är dags för Lunds universitet att ta en ledande roll i omställningen mot ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Om inte universiteten lyssnar till sin egen forskning, hur kan vi förvänta oss att andra ska göra det? Med denna namninsamling går Lunds studentliv samman i ett gemensamt budskap: Lunds studenter kräver minst en halvering av LU:s växthusgaser inom 4 år.

Namninsamlingen är ett samarbete mellan Klimatstudenterna Lund, Lunds Universitets Studentkårer, Fossil Free Lund, Hållbart Universitet, Lund Sustainable Engineers, Kuratorskollegiet, Akademiska Föreningen och Studentlund. Den pågår under hela februari, innan vi lämnar över den till universitetsledningen.

Sign the petition and read more at https://klimatuppropetlund.se/english

It is time for Lund University to take a leading role in the transition towards a society sustainable within the limits of our planet. If the universities do not listen to the research they produce, how can we expect others to? With this petition, the studentlife of Lund join forces in a single message: That the students of LU demand at least a 50 % reduction of LU:s greenhouse gas emissions within 4 years.

The petition is a collaboration between Climate Students Lund, Lund University’s Student Unions, Fossil Free Lund, Sustainable University, Lund Sustainable Engineers, Kuratorskollegiet, Akademiska Föreningen och Studentlund. You can sign it all through February, before we hand it over to the university board.