JURIDISKA FÖRENINGENS PRIS FÖR SÄRSKILT UTMÄRKANDE INSATSER GENTEMOT STUDENTERNA 2020

page1image20711664
Juridiska Föreningens pris för särskilt
utmärkande insatser gentemot studenterna 2020

Juridiska fakultetens bibliotekarier är alltid oerhört tillmötesgående och lyhörda för studenternas behov. De ger snabb respons och anstränger sig alltid till sitt yttersta för att hjälpa till med allt från komplicerade källhänvisningar till beställningar av sällsynta böcker. Bibliotekarierna har stor kunskap om materialet i biblioteket och gör alltid sitt yttersta för att bistå studenterna i eftersökning av material och hjälper gärna till när studenterna har behov av att bolla svåra metodfrågor. Under våren har bibliotekarierna dessutom mött stora utmaningar med anledning av coronavirusets påverkan på utbildningen och Juridiska fakultetens bibliotek. Omställningen har hanterats med bravur och bibliotekarierna beskrivs som ”en klippa i stormen”. De har lyckats vara precis lika behjälpliga som vanligt, trots att verksamheten bedrivits på distans.

Oavsett vilken fråga det gäller finns bibliotekarierna där, lyhörda, kompetenta och alltid lika hjälpsamma. Det är därför en stor ära att tilldela Juridiska fakultetens bibliotekarier Juridiska Föreningens pris för särskilt utmärkande insatser år 2020.

Ella Sjöbeck ________________________________________________________________ Emil Johansson

Ordförande __________________________________________________________________Vice ordförande

 

Juridiska Föreningens pris för särskilt utmärkande insatser år 2020