Kandidera och nominera till JF:s fullmäktige!

Det är dags att kandidera till JF:s fullmäktige för verksamhetsåret 2022/2023! Fullmäktige är Juridiska föreningens högsta beslutande organ och består av 21 ledamöter. Fullmäktige arbetar bl.a. med att besluta om föreningens budget samt fastslå vilka frågor föreningen ska driva gentemot fakulteten. Det är även fullmäktige som utser JFs tjänstemännen.

Alla medlemmar har möjlighet att söka! Du kan antingen välja att själv kandidera eller nominera någon du anser skulle passa i rollen. Formulär för kandidatur och nominering öppnar den 1 mars. Information om alla kandidater kommer sedan att kungöras för föreningens medlemmar inför valet. 

Kandidera här!

Nominera här!

Ansökningsperioden är 1-8:e mars och valet kommer hållas 22-24:e mars. Mer information om valet kommer snart! 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta val@jf.se