Kandidera till Juridiska Föreningens fullmäktige 2015/2016!

Nu är det återigen hög  tid att välja de 21 ledamöter som ska utgöra Juridiska Föreningens högst beslutande organ under verksamhetsåret 2014/2015!

Fullmäktige är som nämnt föreningens högst beslutande organ vilket innebär att det är fullmäktige som bestämmer vilka frågor som föreningen ska driva gentemot fakulteten. Det är också fullmäktige som utser tjänstemän samt beslutar om föreningens budget och andra omfattande ekonomiska frågor. Utöver detta är det även fullmäktige som tar de övergripande strategiska beslutet, föreningens egen riksdag om man så vill.

Vill du vara med och påverka föreningens verksamhet och framtid? Se då till att kandidera till en plats som fullmäktigeledamot!

Kandidering sker genom att du fyller i ansökningsblanketten nedan och mailar den till val@jf.se senast lördagen den 28 mars 23:59.

Alla medlemmar har möjlighet att kandidera!

Ansökningsmall-FUM-2015-2016

Leave a comment