Kursombud

.
.
Kursombuden är utbildningsutskottets företrädare ute i föreläsningssalarna och dina representanter som student. Det ska som utgångspunkt finnas fyra kursombud per grundtermin på juristprogrammet, och två kursombud per masterprogram och år.
Vad gör ett kursombud?
Ett kursombuds främsta uppgift är att fånga upp sina medstudenters åsikter om terminen respektive masterprogrammet de läser. Dessa åsikter ska sedan framföras till aktuellt lärarlag, företrädesvis på en s.k. kurskonferens där representanter från lärarlaget, kursombuden samt en tjänsteman från utbildningsutskottet normalt deltar.
.
Kursombuden deltar också på de kursombudsmöten som hålls på JF ungefär en gång i månaden. Här rapporterar kursombuden in vad som skett på respektive termin. På mötena deltar JF:s styrelse och utbildningsutskott, och chans ges att bolla de ärenden ombuden handskas med för tillfället. Ibland bjuds också externa gäster från exempelvis universitetet, fakulteten eller andra organisationer in för att hålla kortare föredrag för ombuden om relevanta ämnen.
Vilka är kursombud?
T1

Gustav Ramestad

Patrik Nordqvist

Nils-Anton Ström

 T2

Yasmina Fathallah

Donart Topalli

Roman Szuter

Josephine Svensson

 T3

Felicia Afsén

Hanna Rosenqvist

Julia Odd

Öyku Yasemine Özdemir

T4

Elin Larsson

Alise Forsman

Isabelle Broberg

T5

Stefan Balcanovic

Alicia Olnäs

Anna Mizser

John Österberg

T6

Jens Thanke Wiberg

Annie Gunnarsson

Sofie Sundblad

Karin Wahlman