Kursombud

.
.
Kursombuden är utbildningsutskottets företrädare ute i föreläsningssalarna och dina representanter som student. Det ska som utgångspunkt finnas fyra kursombud per grundtermin på juristprogrammet, och två kursombud per masterprogram och år.
Vad gör ett kursombud?
Ett kursombuds främsta uppgift är att fånga upp sina medstudenters åsikter om terminen respektive masterprogrammet de läser. Dessa åsikter ska sedan framföras till aktuellt lärarlag, företrädesvis på en s.k. kurskonferens där representanter från lärarlaget, kursombuden samt en tjänsteman från utbildningsutskottet normalt deltar.
.
Kursombuden deltar också på de kursombudsmöten som hålls på JF ungefär en gång i månaden. Här rapporterar kursombuden in vad som skett på respektive termin. På mötena deltar JF:s styrelse och utbildningsutskott, och chans ges att bolla de ärenden ombuden handskas med för tillfället. Ibland bjuds också externa gäster från exempelvis universitetet, fakulteten eller andra organisationer in för att hålla kortare föredrag för ombuden om relevanta ämnen.
Vilka är kursombud?
 T1
Alise Forsman
Elin Larsson
Isabelle Broberg
Mårten Matell
 T2

Anna Mizser

Alicia Olnäs

Kamile Rumsaite

Stefan Balcanovic

T3

Isabella Tropé

Jens Thanke

Oliver Ågren

Tove Hallbäck

 

T4

Agnes Engelbrektsson Carlson

Isabella Krvavac

Karin Palade

Thea Midby

 

T5

Alma Dizdar

Björn Kristensson

Mattias Aspegren

Moa Clemes

T6

Anna Karlsson

Gösta Lundström

Joel Myrenius

Miriam Herlitz Bäckman