Lysning av posten vice JiA-general avseende verksamhetsåret 2015