Nominations from the Nominating Committee

Juridiska Föreningens valberedning har valt att nominera följande personer att väljas på valfullmäktige den 7 och 8 maj 2019.

Motkandidaturer skickas till valberedningen@jf.se senast 2 maj 11:59.

The Nominating Committee of Juridiska Föreningen have chosen to nominate the following persons to be elected by The Governing Assembly on the 7th and 8th of May, 2019.

Opposing candidate applications may be sent to valberedningen@jf.se no later than 2nd of May, 11:59 AM.