Protokoll

Protokoll

Nedan finner du de senaste protokollen från utbildningsutskottets beredningsgrupps- och kursombudsmöten. 
Kursombudsmöten HT 2018
 
.
Beredningsgruppsmöten HT 2017