Protokoll

.
Protokoll
 
Nedan finner du de senaste fullmäktigeprotokollen. Är det något protokoll du saknar är det bara att kontakta ordföranden via ordf@jf.se.
 Fullmäktige 2019/2020

Fullmäktige 2019-05-07

Fullmäktige 2018/2019
Fullmäktige 2019-05-20
 .
Fullmäktige 2017/2018