Protokoll

.
Protokoll
 
Nedan finner du de senaste fullmäktigeprotokollen. Är det något protokoll du saknar är det bara att kontakta ordföranden via ordf@jf.se.