Protokoll

.
Protokoll
 
Nedan finner du de senaste fullmäktigeprotokollen. Är det något protokoll du saknar är det bara att kontakta ordföranden via ordf@jf.se.
 
Fullmäktige 2018/2019
 .
Fullmäktige 2017/2018
Fullmäktige 2018-05-22 (protokoll publiceras snart)
Fullmäktige 2018-03-21 (protokoll publiceras snart)