Reglemente

Juridiska Föreningens reglemente reglerar dels sammansättningen av föreningens utskott, men även vad tjänstemännens uppgifter är. Reglementet ändras genom ett fullmäktigebeslut. 
.
.
.