Reglemente

Juridiska Föreningens reglemente reglerar dels sammansättningen på föreningens utskott, men även vad tjänstemännens uppgifter är. Reglementet ändras genom ett fullmäktigebeslut.
.
.