Rösta fram Juridiska Föreningens fullmäktige 2016/2017

Rösta fram de 21 ledamöter som ska få ta beslut i Juridiska Föreningens högst beslutande organ under verksamhetsåret är 2016/2017. Du avgör vilka det blir! Lägg din röst i kårvalet vid snurrdörrarna i Juridicums reception. 

Samtliga kandidater hittar du uppe på JF.

Röstningen kommer att äga rum:
Tisdag 5 april kl. 10-14
Onsdag 6 april kl. 10-14 
Torsdag 7 april kl. 10-14 och 17-20 

I Juridicums café. Ta med legitimation och studentlegitimation!

Röstberättigad är varje medlem av Juridiska Föreningen i Lund, enligt fastställd röstlängd. Varje medlem har tio röster i valet. Rösterna räknas torsdag 7 april kl 20 på JF. 

Kom ihåg, din röst är viktig!

Frågor? 

val@jf.se

FUM kandidater 2016-2017 katalog

——

It’s time to vote for JF:s general assembly! Which 21 members will represent you the following year?

You can find all the candidates at JF.

 

The voting will take place in the cafeteria at Juridicum,

Tuesday 5/4 10-14

Wednesday 6/4 10-14

Thursday 7/4 10-14 and 17-20

 

Every member of JF, according to the electoral register, can vote. Every member has 10 votes. The votes are counted 7/4 20.00

Remember, your vote is important! 

Questions? val@jf.se

FUM kandidater 2016-2017 katalog

Leave a comment