Schjødt och Hamilton söker Summer Trainees 2020

 

Schjødt och Hamilton går samman och skapar en av Nordens största advokatbyråer. Nu söker vi fler lagspelare som delar våra värderingar och visioner. Schjødt är en marknadsledande affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund och London. Från och med den 1 januari 2020 är Hamiltons Stockholmskontor en del av Schjødts team med ca 250 jurister. Vi arbetar över kontors- och landsgränserna i team som är skräddarsydda för att uppnå bästa resultat för klienten och ärendet.

Vill du bli en av oss?
Som ju­rist­stu­dent ges du säl­lan chan­sen att tes­ta på yr­ket i prak­ti­ken – på rik­tigt. Vi har ut­for­mat en som­mar­no­ta­ri­e­tjänst där du ar­be­tar in­te­gre­rat och gränsöverskridande i team med le­dan­de af­färsju­ris­ter i på­gåen­de upp­drag och till­de­las ju­ri­dis­ka ar­bets­upp­gif­ter som bå­de är ut­ma­nan­de och va­ri­e­ran­de. Notarieperioden är sex vec­kor un­der ju­ni till au­gusti. Du får arbeta under ledning av erfarna jurister från våra olika verksamhetsområden under he­la pe­ri­o­den. Till stöd för din ut­veck­ling får du även en Associate som fad­der.

Din profil
Vi söker dig som studerat minst sex terminer på juristprogrammet när du påbörjar din sommarnotarietjänst. Relevant arbetslivserfarenhet, studier utomlands eller andra engagemang vid sidan av dina studier och goda studieresultat är meriterande. Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser framför oss att du har ett genuint intresse och engagemang för affärsjuridik samt en drivkraft och vilja att utvecklas och prestera för att nå resultat tillsammans med vårt sammansvetsade team.

Vad vi erbjuder
Du kommer att få erfarenhet av hur det är att arbeta som nyexaminerad Associate på en affärsjuridisk firma och få inblick i våra olika verksamhetsområden. Schjødt präglas av en ung, energisk och högpresterande miljö, och våra jurister kännetecknas av ett lösningsorienterat förhållningssätt till komplexa juridiska och kommersiella frågor. Hos oss blir du en del av ett mycket kompetent team som arbetar med näringslivets viktigaste transaktioner och tvister.

Ansökan
Ansök via vår hemsida genom att ladda upp CV, personligt brev, akademiska meriter och relevanta arbetsintyg. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så registrera din ansökan så snart som möjligt, dock som senast den 6 december.

För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta oss på rekrytering@hamilton.se.

Vill du veta mer?
Besök oss gärna på vår karriärsida, Instagram, Facebook och LinkedIn för kontinuerliga nyhetsuppdateringar.