Seniorskollegiet

Seniorskollegiet (seniors) är ett rådgivande organ som sammanträder ungefär två gånger per termin. Det består av föreningens inspectorer, presidium, arkivarie, fyra av fullmäktige valda ledamöter samt alla föreningens tidigare presidialer från år 1996 och framåt.
 .
Seniorskollegiet ska behandla frågor rörande stadgeändringar, stora investeringar, stora verksamhetsförändringar, val av inspector samt övriga frågor av stor vikt. Syftet med seniors är att främja kontinuiteten i föreningen och stötta föreningens sittande styrelse.
.
..
.
.