1. Policy för förfarande vid val av ledamöter till seniorskollegiet