Styrelse

.
Juridiska Föreningens styrelse består av föreningens presidium och ytterligare sex ledamöter och är föreningens operativa organ. Det innebär att det åligger styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för den yttersta ledningen av föreningen. I praktiken kan detta inbegripa väldigt varierande arbetsuppgifter. Ena dagen sitter styrelsen och för långa diskussioner om utbildningsbevakning eller samarbetsorganisationer, andra dagen lagar de lunch åt föreningens medlemmar eller slår in julklappar åt tjänstemännen.
Styrelsen sammanträder normalt en gång i veckan. Ledamöternas inbördes ansvarsområden är inte bestämda i förväg utan delas upp efter förmåga och intresse.
Styrelseledamöter 2021/2022
..
.