Svalner söker uppsatspraktikanter och nyexaminerade jurister