Utbildningsutskottet

 .

Utbildningsutskottet (UU) ägnar sig åt Juridiska Föreningens främsta uppgift – utbildningsbevakning. Utskottet arbetar i tätt samarbete med beredningsgruppen för utbildningsfrågor, som leds av föreningens ordförande. I beredningsgruppen ingår också JF:s före detta ordförande samt minst en styrelseledamot. Utbildningsutskottet ansvarar för att studenternas åsikter presenteras för fakulteten och når berörda föreläsare. Tjänstemännen leder möten med de aktiva och närvarar vid kursombudens s.k. kurskonferenser. De diskuterar och väljer även strategier för utbildningspåverkan och anordnar olika evenemang, både för utskottets egna aktiva men också för juridikstudenter i allmänhet. Exempelvis brukar de anordna uppskattade föreläsningar om stresshantering och studieteknik. Om du tycker att detta låter intressant och meningsfullt, läs mer här om hur du kan engagera dig i utbildningen!
Här finns en närmare beskrivning av utskottets sex tjänstemän och deras ansvarsområden.
Kursombuden är utbildningsutskottets företrädare ute i föreläsningssalarna. Det ska finnas fyra kursombud per grundtermin på juristprogrammet. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara kursombud och se vilka som är kursombud i din kurs.
Här finns protokoll från möten.
Här kan du läsa om vilka rättigheter du som student har mot universitetet.