Valberedningens nomineringar 25/11

Valberedningen har valt att nominera följande personer att väljas på valfullmäktige den 3 december 2018. Eventuella motkandidaturer skickas till valberedningen@jf.se senast 28 november kl 16:00.

Dissidenten

Redaktör: Josefin Svahn
Redaktör: Vakant

Dolu§pexarna

Viceregissör: Vakant

Festmästeriet

Clubmästare: Azalea Safaei

Fullmäktige

Vice sekreterare: Alma Dizdar

JiA-dagarna

JiA-general: Vakant
Vice JiA-general: Vakant

Kulturutskottet

Ordöfrande: Vakant

Novischutskottet

Ordförande: Emmy Svensson
Vice ordförande: Rick Cuperus

Näringslivsutskottet

Vice ordförande – Sponsring: Vakant

Utbildningsutskottet

Vice ordförande – Jämställdhet och likabehandling: Ava Baghchesara
Vice ordförande – Masteransvar: Viktor Johnsson