Valberedningens nomineringar till FUM 31 oktober

valberedningens-nomineringar-till-fum-31oktober

Juridiska Föreningens valberedning har valt att nominera följande person att fyllnadsväljas på fullmäktige den 31 oktober
2016. Eventuell motkandidatur skickas till valberedningen@jf.se och ska vara dem tillhanda senast torsdag 27/10.
Frågor? Maila ordf@jf.se eller ring 046-18 88 12