Verksamhetsplan

 Verksamhetsplanen fastställs årligen av fullmäktige. I planen framgår ramarna för föreningens arbete, både internt och externt.
..
.