Är du NJORDs nästa praktikant eller sommartrainee?