Beslut om äskande ur verksamhetspotten från Internationella Utskottet