Candidate to JF’s governing assembly 2018/2019

Nu är det återigen hög tid att välja de 21 ledamöter som ska utgöra Juridiska Föreningens högst beslutande organ under verksamhetsåret 2018/2019!
 …
Fullmäktige är föreningens högst beslutande organ vilket innebär att det är fullmäktige som bestämmer exempelvis vilka frågor som föreningen ska driva gentemot fakulteten. Det är också fullmäktige som utser tjänstemän samt beslutar om föreningens budget och andra omfattande ekonomiska frågor. Utöver detta är det även fullmäktige som tar de övergripande strategiska besluten – föreningens egen riksdag, om man så vill.
.. 
Vill du vara med och påverka föreningens verksamhet och framtid? Se då till att kandidera till en plats som fullmäktigeledamot!
 ….
Du kandiderar genom att du fylla i ansökningsblanketten nedan och maila den till val@jf.se senast söndagen den 25 mars 23:59.
 ..
 ..
Alla medlemmar har möjlighet att kandidera!