Cederquist söker jurister till tvistelösningsgruppen