Gulliksson söker jurister till kontoret i Malmö med inriktning mot obestånd