Lysning av poster att väljas på fullmäktigemötet i februari