Valberedningens nomineringar till fullmäktigemötet den 4 november