(Svenska) Vinge söker EU- och konkurrensrättsjurist till Bryssel!