Hannes Snellman rekryterar nyutexaminerade och tingsmeriterade jurister