Jämställdhets- och likabehandlingsplan

.
JF:s jämställdhets- och likabehandlingsplanen syftar till att beskriva och tydliggöra grundläggande värden, övergripande målsättningar och ansvarsfördelningen för JF:s jämställdhets- och likabehandlingsarbete. En gång per termin ska styrelsen avge en rapport om arbetet till föreningens fullmäktige.
 .
.
.