Juridiska Föreningens Jämställdhet- och Likabehandlingsplan, antagen av FUM 2015-03-16